Personal data

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
SAMTYKKE I BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG INFORMATION VEDRØRENDE BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER.
BASIS RESUMÉ
Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til firmaet Livesport Media Ltd med det formål at kommunikere med dig i forbindelse med din anmodning. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til markedsføring. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, og behandlingen af dine personlige oplysninger ophører. Du kan finde yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger nedenfor.
CONTROLLERS IDENTITET OG KONTAKTDETALJER
Kontrollanten(controller) af dine personoplysninger er firmaet Livesport Media Ltd, med hjemsted på CMS House, St. Peter Street, San Gwann SGN 2310, Malta, firma nummer C 54555 ('Controller').
"Controllerens" kontaktoplysninger er som følger: Adresse for service Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peters Street, San Gwann SGN 2310, Malta, email adresse gdpr@livesportmedia.eu.
Controller har ikke udpeget en databeskyttelsesansvarlig.
RETSGRUNDLAG TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke, der gives til kontrollanten(controller) i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46 / EF (generelle databeskyttelsesforordning) (herefter »forordningen«).
FORMÅLET MED AT BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER
Formålet med behandlingen af dine personloplysninger er kommunikation mellem dig og Controller i forhold til din anmodning.
Controller bruger ikke automatiseret individuel beslutningstagning i henhold til forordningens artikel 22.
PERIODE FOR OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Controlleren opbevarer dine personlige data i en periode på to (2) år fra tildeling af dit samtykke til behandlingen til dette formål, men ikke længere end efter at du har tilbagekaldt dit samtykke til behandling af dine personoplysninger med henblik herpå forarbejdning.
ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
Personer, der sikrer tekniske, organisatoriske eller handelsmæssige aktiviteter i forbindelse med driften af Controllerens hjemmeside eller ansøgning i overensstemmelse med Controllerens instruktioner (processorer af personoplysninger) kan være andre modtagere af dine personoplysninger.
Controlleren har ikke til hensigt at videregive dine personoplysninger til et tredjeland (til et land uden for EU) eller til en international organisation.
REGISTREREDES RETTIGHEDER
På de betingelser, der er angivet i forordningen, har du ret til at anmode om, at Controller giver adgang til dine personoplysninger, ret til at rette eller slette dine personoplysninger eller begrænsning af behandlingen heraf og yderligere ret til overførsel af dine personoplysninger .
Du har ret til at til enhver tid at inddrage dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, der gives til Controller. Dette har ingen indflydelse på lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger forud for sådan tilbagetrækning af samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger her: gdpr@livesportmedia.eu.
Hvis du har mistanke om, at behandlingen af dine personoplysninger er blevet overtrådt eller overtræder forordningen, har du ret til blandt andet at klage til tilsynsorganet.
Du er ikke forpligtet til at levere personoplysninger. Levering af dine personoplysninger er ikke et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav, og det er ikke et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.
Annonce