Privacy Policy

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fortrolighedspolitik
Fortrolighedspolitik
Flashscore.dk websitet og dets mobile applikationer (heri benævnt 'Appen') respekterer alle parters privatliv og på anden måde gør brug af Appen (herefter benævnt 'Besøgende') og er forpligtet til at beskytte deres privatliv. Appen kan indsamle og bruge 'Personlige data' (defineret herunder) vedrørende sine Besøgende for at give dem de tjenester, som App´en leverer, og kun til ethvert formål, der udtrykkeligt er angivet nedenfor.
Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med internationale konventioner og EU-love, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679), som omsat til maltesisk lov i databeskyttelsesloven (kapitel 440 i loven om Malta), behandling af personlige Data (Electronic Communications Sector) Regulations (Juridisk meddelelse 16 af 2003 inklusive de senere ændringer), vedtager han henstilling 2/2001 fra artikel 29-databeskyttelsesgruppen, der blev vedtaget den 17. maj 2001, om visse mindstekrav til indsamling af personoplysninger om -linie og gennemfører også andre gældende regler og praksis. Controlleren af data indsamlet og anvendt fra Besøgende af Appen er Livesport s.r.o., Bucharova 2928 / 14a, 158 00 Prag, Tjekkiet og er ansvarlig for denne App.
Data Controlleren kan blive kontaktet på følgende mail: gdpr@livesport.eu.
Leverandøren kan blive kontaktet på følgende mail: gdpr@livesportmedia.eu.
Formålet med denne Erklæring
Formålet med denne Erklæring er:
angive typen af personoplysninger, som Controlleren indsamler fra dig, og hvordan vi bruger dine personlige oplysninger;
grundlaget for personoplysninger behandles af Controlleren;
gøre dig opmærksom på, hvordan Controlleren håndterer dine personlige data;
klarlægge Controllerens forpligtelser i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne med hensyn til behandling af dine personoplysninger lovligt og ansvarligt og
informere dig om dine rettigheder indenfor databeskyttelse.
Vi behandler dine personlige oplysninger på en passende og lovlig måde i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser og Generelle Databeskyttelsesforordning EU 2016/679 ("GDPR") som træder i kraft per 25 Maj 2018.
Indsamling af Personlige Data
Gemt når det er specifikt angivet i denne privatlivspolitik, at Appen ikke indsamler personlige oplysninger, når Besøgende blot gennemsøger Appen. Appen kræver dog, at Besøgende leverer nogle Personlige Data, når de bruger yderligere eller avancerede tjenester, der leveres på Appen efter registreringen. Ved disse lejligheder beder Appen de Besøgende om deres respektive samtykke inden indsamling og brug af de Besøgende Personoplysninger. Ved registrering eller på andre tidspunkter kan Appen bede de Besøgende om at indsende deres login navn (en typisk e-mail-adresse) og adgangskode.
Besøgende er ikke forpligtet til at levere deres personlige data eller tillade, at deres personoplysninger indsamles af Appen. Appen kan dog ikke være i stand til at give de Besøgende som ikke er enig i indsamlingen af deres personlige data, med alle de tjenester, som Appen tilbyder. Selvom besøgende kan have accepteret Appen ved hjælp af deres respektive personoplysninger, har de ret til senere at tilbagekalde deres respektive samtykke af en eller anden grund ved at kontakte gdpr@livesport.eu. I tilfælde af tilbagekaldelse af samtykke vil de yderligere eller forhåndsydelser, der leveres på Appen efter registrering, ikke længere være tilgængelige.
Dine Rettigheder som Dataemne
Rettigheder til Adgang
Besøgende har ret til at anmode om, at Controller (defineret i det følgende) giver dem skriftlige oplysninger om, hvilke af deres respektive personoplysninger, de har indsamlet og/eller brugt. En anmodning kan ske ved at indsende en skriftlig anmodning til Controller (defineret i det følgende). Appen forpligter sig til at gøre alle rimelige bestræbelser for at holde de indsamlede personoplysninger opdateret. Besøgende opfordres imidlertid til at informere App´en om eventuelle ændringer af deres personlige data, som afholdes af App´en.
Korrektionsblokering eller Sletning af Data
Besøgende, der mener, at en af deres personlige oplysninger er unøjagtige, kan anmode Controller skriftligt om at rette op på dataene. Besøgende har også ret til at anmode Controller om at blokere eller slette deres respektive personlige data, hvis den er blevet behandlet ulovligt.
Right to indsigelse
Du kan til enhver tid kontakte os på gdpr@livesport.eu for at bede os om ikke at behandle dine personlige data til markedsføringsformål, f.eks. modtager information fra os om kommende begivenheder, nyhedsbreve og publikationer, og dine data bliver ikke længere behandlet til sådanne formål.
Ret til at inddrage samtykke
Du har ret til at trække dit samtykke til denne erklæring og de behandlingsmetoder, der er beskrevet heri, ved til enhver tid at sende en email til gdpr@livesport.eu. Dette påvirker ikke lovligheden af forarbejdning, som vi udførte på grundlag af et sådant samtykke, før den blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil medføre, at vi straks skal opsige vores tjenester.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig, som vi har behandlet, opdatere de data, som er forældet, og retten til at have ufuldstændige personoplysninger afsluttet, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet personoplysninger, som vi har om dig, når dine personlige data ikke længere er påkrævet, hvor:
du tilbagetrækker dit samtykke til os om at behandle dine Personlige Data;
dine Personlige Data ikke længere skal behandles; eller
dine personlige data er blevet behandlet ulovligt.
Ret til Begrænsning af Forarbejdning
Du har ret til at begrænse vores behandlingsaktiviteter, hvor:
du bestrider rigtigheden af disse personoplysninger i en periode, der gør det muligt for os at verificere rigtigheden af de samme personoplysninger;
vores behandling anses for ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine personlige data og anmodning om begrænsning af dens anvendelse i stedet;
vi har ikke længere brug for dine personlige data til de formål, der er angivet heri, men du har brug for det til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; eller
du har protesteret mod vores behandling i afventning af verificeringen af, om de berettigede grunde til vores behandlingsaktiviteter overstyrer dem, der vedrører dig.
Ret til Dataportabilitet
Fra 25 Maj 2018, skal du have ret til at modtage dine Personlige Data i et struktureret og maskinlæseligt format og overføre disse data til en anden Controller (som defineret under GDPR).
Formål med indsamling og brug af Personlige Data
De Personlige Data, som indsamles af Appen, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven (Kapitel 440 fra Maltas Love) og subsidiær lovgivning, der er udstedt derunder og udelukkende behandlet med henblik på:
Kommunikation med de Besøgende;
Sende de Besøgende nye kodeord til deres respektive personlige kontoer;
At levere avancerede tjenester, der gør det muligt at konfigurere Appen til en vis grad;
Forbedring af indholdet tilbudt af Appen;
At give de Besøgende personlige indstillinger af Appen samt dens indhold og/eller layout.
Retsgrundlag for forarbejdning
Vi behandler kun dine Personlige Data, hvor du har givet dit samtykke, eller i det omfang det er nødvendigt for os at kunne levere de tjenester, vi tilbyder, og/eller til de formål, der er angivet i denne erklæring.
Vi kan også behandle dine Personlige Data på grundlag af enhver legitim interesse eller for at overholde lovmæssige juridiske forpligtelser. Dette kan omfatte udøvelse af forsvaret for retlige krav eller for at efterkomme en kendelse fra en domstol, en domstol eller en myndighed.
Marketing
Du modtager marketingkommunikation fra os, hvis du har anmodet om sådanne markedsføringsoplysninger fra os ved at give os dine oplysninger via denne app og har valgt at modtage sådanne oplysninger.
Vi vil ikke dele dine Personlige Data med nogen tredjepart til markedsføringsformål uden dit entydige samtykke.
Offentliggørelse af Personlige Data til tredjepart
Leverandøren sælger ikke, handler eller udlejer eller på anden måde offentliggør Personlige Data fra Besøgende til nogen tredjepart uden deres forudgående samtykke. Personlige Data vil dog blive videregivet til tredjemand i tilfælde af salg af Appen.
Ovennævnte foregriber ikke nogen juridisk forpligtelse, der påhviler Appen at videregive Besøgendes Personlige Data til tredjeparter.
Ovennævnte foregriber heller ikke de oplysninger, der er absolut nødvendige som led i en eller flere af formålene med indsamling og brug af Personlige Data. I så fald søger Appen forudgående samtykke fra de berørte Besøgende. Leverandøren forbeholder sig ret til at levere statistikker over Besøgende, salg, trafik og anden statistisk information vedrørende Appen til tredjepart, uden at identificere en bestemt Besøgende.
Log Filer
For bedre at kunne administrere Appen vil indsamling af brede demografiske oplysninger fra Besøgende samles og bruges i en log fil og Appen registerer automatisk IP-adressen for alle Besøgende og de sider, der ses af hver Besøgende..
Cookie Ansvarsfraskrivelse
En "cookie" er information, som ligger gemt på en Besøgendes computer af en webserver og bruges til at tilpasse deres webtjeneste. Appen anvender cookies til at gemme oplysninger om Besøgendes interaktioner, der måtte være nødvendige senere for at udføre en funktion. Besøgende kan vælge at deaktivere cookies i browserindstillinger. Vi bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer, til at levere sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores websted med vores App Analytics-partnere, nogle reklamepartnere (programmatiske) og sociale medier (kun når du logger ind via din sociale konto). Se detaljer her.
Denne erklæring bør læses i forbindelse med vores Cookie Politik og enhver anden Beskyttelse af Private Oplysninger vi kan give ved bestemte lejligheder, når vi indsamler eller behandler Personlige Data om dig, så du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine Personlige Data. Sæt privatindstillinger
Flytning af Personlige Data til Tjedje Lande
Controlleren overfører ikke Personlige Data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og hvis det er påkrævet, vil det først sikre sig, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine Personlige Data er tilstrækkeligt beskyttet.
Sikkerhed
Appen og Controlleren har vedtaget forskellige foranstaltninger, både tekniske og organisatoriske, for at beskytte kommunikation mod ødelæggelse, tab, misbrug og ændring af Personlige Data, som er indsamlet og brugt (herunder sikring af, at overførsler af data er sikret) gennem sikret kommunikation mellem brugerens enhed og leverandørens servere "HTTPS". Derudover gemmes alle adgangskoder, du opretter, ved hjælp af BCrypt-standard. Uanset disse bestræbelser kan Leverandøren ikke garantere, at en sådan begivenhed ikke vil forekomme.
Perioden for opbevaring af Personlige Data
Personoplysningerne opbevares kun i den tidsperiode, der kræves for at opfylde de formål, som de blev indsamlet for. I tilfælde af inaktivitet for brugerkonto i et (1) år vil alle indsamlede Personlige Data blive slettet.
Tredje part hjemmesider/apps
Tredjeparts hjemmesider/apps er ikke omfattet af denne privatlivspolitik. Appen giver links til andre websteder for at gøre det lettere for Besøgende. Appen er ikke ansvarlig for indholdet på tredjepartswebsites/apps og foranstaltninger, som de vedtager for at beskytte dit privatliv. Alle andre websteder/apps, som Besøgende har adgang til fra Appen har muligvis ikke en passende politik for privatlivets fred.
Accept af Privatlivspolitikken
De Besøgendes samtykke til indsamling og brug af deres respektive Personlige Data af Appen og Controlleren er underlagt denne privatlivspolitik, der er angivet ovenfor. Besøgende rådes til regelmæssigt at gennemgå privatlivspolitikken for at blive bekendt med vilkårene og klausulerne heri og med eventuelle ændringer, som fra tid til anden kan implementeres af Appen.
Leverandøren
Leverandøren er Livesport Media Ltd, der er behørigt registreret i henhold til lovgivningen i Malta den 22. november 2011 med registreringsnummer C 54555 og har sin registrerede adresse på CMS House, First Floor, St. Peters Street, San Gwann, SGN 2310, Malta . For at kontakte os, bedes du kontakte os på info@livesportmedia.eu.
Version og Dato for BB
Denne erklæring i version nummer 2 blev sidst opdateret 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)