Annonce
Annonce
Annonce
 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

  1. Identificering af parterne. Disse vilkår for anvendelse (“Terms of Use”) gælder for de gensidige rettigheder og forpligtelser mellem Livesport s.r.o., et aktieselskab med registreret kontor i Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Aspira Business Centre, Tjekkiet, person identifikationsnummer 274 33 722, registreret i handelsregisteret ved byretten i Prag under journalnummer C 113331 (“vi”, “os”, “vores”) og tredjeparts enkeltpersoner (“bruger”, “dig”, “dine”), ved anvendelse af vores website (“Sitet”)

  2. Gyldighed af Vilkår for Anvendelse. Hvis du ikke er en registreret Bruger af Sitet, gælder kun bestemmelserne omkring karakteren af og brug af Sitet, i særdeleshed klausul 1, 2 og 10 i disse Vilkår for Anvendelse, for dig. For registrerede Brugere, gælder disse Vilkår for Anvendelse i sin helhed, og vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med dem, i særdeleshed klausulerne 3 til 12 heraf, som udgør servicekontrakten mellem den registrerede Bruger og os.

 2. SIDENS INDHOLD

  1. Servicens art. Sitet indeholder opdateret information om sportsbegivenheder, især sportsresultater i realtid, endelige resultater, kampprogram, startopstillinger og øvrige sportsstatistik og sportsindhold. Resultater og anden statistisk information, som vises på Sitet er baseret på information tilvejebragt af selvstændige kilder (fra tredjepart), intern indsats eller øvrige officielle applikationer. Selvom vi gør alt i vores magt for at opdatere indholdet regelmæssigt og verificere resultater og anden information, som vises på Sitet, kan vi ikke give nogle løfter eller udstede garantier for Sitet, og vi opfordrer dig til grundigt at ajourføre informationen, som er indsamlet på Sitet, med både originale og øvrige kilder. Brugen af og afhængighed af resultater eller anden information vist på Sitet er dit ansvar alene. Afhængig af region, sprog eller øvrige omstændigheder, der kan påvirke Sitets målmarked og målgruppe, kan Sitet indeholde sportsdækning bestående af vores indhold eller tredjepartsindhold.

  2. Vi udbyder Sitet, og al kommunikation og information, som er gemt og præsenteret derpå, med tilstrækkelig færdighed og omhu, og i betydelig grad som beskrevet i disse Vilkår for Anvendelse. Dog er din adgang til Sitet, brug af Sitet, download af software relateret til Sitet samt brug af hvilken som helst information vi måtte tilvejebringe i forbindelse med Sitet, dit valg, skøn, din risiko, og alene til eget personlige brug. Du må ikke bruge Sitet til noget kommercielt formål.

  3. Registrering og betalt indhold. Registrering er påkrævet for at få adgang til visse dele eller funktioner på Sitet (Artikel 3 i disse Vilkår for Anvendelse). Registrering kan være afhængig af, at du er nået en vis alder. Uden registrering, kan du muligvis ikke se alt indhold og funktionerne på Sitet kan være begrænsede. Derudover kan adgangen til visse funktioner eller indhold være underlagt brugerbetaling.

  4. Tredjepartsindhold. Sitet indeholder tredjepartsindhold fra eksterne applikationer og kilder, vi ikke er ansvarlig for. Alt indhold, som er tilgængelig på Sitet, er ikke hosted på vores servere og er ikke skabt eller uploadet af os til den hostende server. Tredjepartsindhold er som regel mærket med et passende logo, ikon eller anden tredjeparts identifikator. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med sådant indhold, dets tilgængelighed eller informationen indeholdt heri.

  5. Visning af annoncer. Du er indforstået med, at reklamer, herunder tredjeparts annoncering, kan optræde på Sitet.

  6. Forhold til gambling. Brugen af Sitet sker alene på eget ansvar. Sitet er ikke en spille-app eller en app til sportsvæddemål. Vi driver ikke spil eller gambling, derfor tager vi ikke imod eller kontrollerer dine midler eller andre pengeværdier og tager ikke part i nogle gambling relaterede transaktioner. De sportsodds, der fremvises i Sitet, vises i informationsmæssige øjemed. Ingen kommunikation eller information, som er udgivet på Sitet, udgør en opfordring til at deltage i et spil eller placere et væddemål, ej heller udgør det juridisk, skattemæssig eller tilsvarende rådgivning i forbindelse med spil eller gambling.

  7. Lokal lovgivning. Du rådes til at overholde de gældende love i det land, hvori du midlertidigt eller permanent opholder dig, er til stede og/eller statsborger i.

  8. Indholdsrettigheder. Tekst, fotografier, grafiske arbejder og andre elementer indeholdt på Sitet kan være omfattet af ophavsret, enten individuelt eller som helhed (samlet, “Værker Omfattet af Ophavsret”). Medmindre der er indgået en skriftlig aftale med os eller ophavsretshaverne af “Værker Omfattet af Ophavsret”, hvis der er tale om tredjepartsindhold, må rimelig anvendelse af “Værker Omfattet af Ophavsret” kun ske i det omfang og på den vis, som den gældende, lokale lovgivning dikterer. I særdeleshed er anvendelse af “Værker Omfattet af Ophavsret” til reproduktion (kopiering) med henblik på direkte eller indirekte økonomisk gevinst, såvel som deres anvendelse i form af distribuering, udleje, udstilling eller kommunikation til offentligheden (herunder kommunikation til offentligheden via Internettet) ikke tilladt uden vores udtrykkelige samtykke.

  9. Beskyttelse af database. Indholdet af Sitets database (“Databaseindhold”) er beskyttet af en særlig ret hos databaseudbyderen. Medmindre andet er aftalt på skrift med os, må Databaseindhold kun retmæssigt anvendes i det omfang og på den vis, som den gældende lovgivning dikterer. I særdeleshed, er ekstraktion (kopiering) eller udnyttelse af (fritlægning til offentligheden) Databaseindhold eller en kvalitativ eller kvantitativ substantiel del heraf ikke tilladt uden vores udtrykkelige samtykke.

  10. Uautoriseret indblanding. Du må ikke anvende nogen mekanisme, værktøj, software eller proces, som har eller kan få en negativ indvirkning på vores faciliteter, Internettets sikkerhed eller andre Internetbrugeres sikkerhed. Du må ikke belaste den server, hvorpå vores Site kører i form af automatiserede forespørgsler, ej heller må du assistere tredjepart i sådan aktivitet. Du må ikke modificere, adskille, fragmentere eller reverse engineere Sitet på nogen måde. Ydermere, må du ikke udnytte Sitets indhold ved at indlejre, aggregere, scrape eller genskabe dette uden vores udtrykkelige samtykke, medmindre dette er givet på anden vis fra generelt bindende lovregulativer.

  11. Ophavsret og varemærke krænkelse. Din overtrædelse af ophavsret, varemærkeret eller krænkelse af databaseudbyderens særrettigheder, kan resultere i civilt, administrativt eller kriminelt retsligt ansvar.

 3. Indgåelse af servicekontrakt

  1. Indgivelse af forespørgsel. Du kan indsende en anmodning om at indgå en servicekontrakt ved at trykke på knappen "Fortsæt", udfylde registreringsformularen på webstedet og indsende (“Registreringsforespørgslen”). Du giver fuldmagt til, at informationen udfyldt i registreringsformularen til Registreringsforespørgslen er korrekt i forhold til hensigten med disse Vilkår for Anvendelse.

  2. Accept af forespørgsel. Når vi har modtaget en Registreringsforespørgsel, sender vi den information, som er nødvendig for at gøre brugerkontoen funktionel eller til, at du kan benytte servicen (“Accept”), til den e-mailadresse, som blev angivet i Registreringsforespørgslen. Når Accept er sendt til dig, er servicekontrakten indgået.

  3. Brug af tredjeparts registrering. Hvis du bruger en eksisterende registrering med en tredjepart (eksempelvis en registrering på et socialt netværk), kan du sende os en forespørgsel om at indgå en servicekontrakt ved at klikke på den relevante knap, som bærer tredjepartens logo, varemærke eller tjenestenavn. Efter indsendelse af forespørgslen om indgåelse af servicekontrakt til os, som beskrevet ovenfor, er det tilladt for dig at benytte servicen. Ved at tillade dig at bruge servicen, er servicekontrakten indgået.

  4. Samtykke til fremskaffelse af servicen. Du er indforstået med, at vi må påbegynde servicen i henhold til servicekontrakten umiddelbart efter dens indgåelse, selv inden udløbet af den lovpligtige opsigelsesperiode for servicekontrakten.

  5. Omkostninger i forbindelse med kommunikationsmidler. Du er indforstået med at bruge fjernkommunikation, når du indgår servicekontrakten. Eventuelle omkostninger forbundet med brug af fjernkommunikation i forbindelse med indgåelsen af en servicekontrakt, afholdes af dig og må ikke afvige fra basisraten for brugen af kommunikationsmidlerne.

 4. Servicekontraktens indhold

  1. Kontraktens genstandsfelt. Efter indgåelse af servicekontrakten, tillader vi dig at bruge servicen via Sitet, inklusive indhold og funktionaliteter, som kræver registrering. I tillæg, kan tilgængeligheden af visse funktioner eller indhold være forbundet med betaling af et beløb, opfyldelse af en vis alder, en stabil internetforbindelse, eller en version af din mobils operativsystem, som vi supporterer.

  2. Kontraktens indhold. Vilkår for Anvendelse udgør en integreret del af servicekontrakten.

  3. Kontraktens sprog. Servicekontrakten udføres på dansk.

 5. Brugerens konto

  1. Kontobeskyttelse. Adgang til brugerkonto er sikret gennem et brugernavn og kodeord. Du er indforstået med, at dine loginoplysninger også kan bruges til at logge ind på andre platforme, vi driver, eller af enhver anden person, som er forbundet med os. Du er forpligtet til at opretholde fortrolighed, hvad angår den information, som er nødvendig for at tilgå din brugerkonto og anerkender, at vi ikke kan stilles til ansvar over for brud på denne forpligtelse fra din side.

  2. Forbeholdelse af rettigheder. Vi forbeholder os retten til at forhindre dig i at anvende din brugerkonto, hvis du bryder dine forpligtelser i servicekontrakten (inklusive Vilkår for Anvendelse).

 6. VILKÅR FOR SERVICE

  1. Manglende evne til at levere servicen. Vi er muligvis ikke i stand til at levere servicen, hvis dette forhindres af vanskeligheder på din eller enhver anden persons side. I særdeleshed, kan vi ikke levere servicen i tilfælde af strømsvigt, nedbrud på datanetværk, andre nedbrud forskyldt af tredjepart eller Force Majeure.

  2. Serviceafbrydelser. Serviceafbrydelser, midlertidige begrænsninger, forstyrrelser, eller nedgradering af service kan forekomme i forbindelse med levering af servicen. Information gemt af dig inden for servicens rammer, er muligvis ikke sikkerhedskopieret af os, kan være beskadiget eller på anden vis forringet.

  3. Kvalitet af servicebegrænsning. I det omfang loven tillader, kan vi ikke holdes ansvarlige for (i) nogen defekt på computerprogrammer relateret til Sitet, (ii) fejl eller vira som resulterer i tabt data, (iii) enhver anden skade på dit computerudstyr, mobiltelefon eller mobilenhed, eller software, (iv) fejl (inklusiv fejl i indtastninger, præsenteret data og resultater), og (v) ethvert forsøg fra din side på at bruge Sitet via metoder, midler eller måder, som ikke er tilsigtet af os. Vi forbeholder os retten til at suspendere, modificere, fjerne og/eller tilføje til Sitet efter eget skøn og i det omfang loven tillader, såvel som retten til at suspendere din brug af vores Site fra tid til anden. Vi kan ikke holdes ansvarlig for enhver sådan handling.

  4. Fejl. Du er indforstået med at informere os om fejl vedrørende din konto på Sitet eller enhver information, som præsenteres på Sitet (inklusiv, men ikke begrænset til fejlvurderinger, forkert fremstilling, samt forkerte afgifter, vederlag, rake, bonusser eller udbetalinger, eller enhver valutaomregning efter behov), så snart du bliver opmærksom på dem.

  5. Begrænsning af ansvar. Vi (inklusiv vores fuldmægtige, agenter og ansatte) og vores associerede (affiliates) kan ikke stilles til ansvar over for dig i kontrakt, erstatning (inklusiv uagtsomhed) eller på anden vis for nogle direkte, indirekte, tilfældige, hændelige, specielle, straffende eller eksemplariske skader, inklusiv men ikke begrænset til tab af data, fortjeneste, omsætning, forretning, mulighed, goodwill, omdømme eller forretningsafbrydelse eller enhver form for tab, som ikke fra vores side i øjeblikket kan forudsiges at skulle opstå som følge af servicekontrakten eller dit brug af Sitet.

  6. Skadesløsholdelse. Informationen på Sitet er tilvejebragt, som den er, og du er indforstået med at holde os skadesløs fra ethvert ansvar, hvad angår Sitet og informationen på Sitet. Uanset bestemmelserne i styk 6.5 ovenfor, er vores ansvar begrænset til den maksimale grad tilladt under gældende lovgivning.

 7. Anvendelse AF SERVICE

  1. Personalisering af indhold. Du er berettiget til at tilpasse indholdet af tjenesten til dine egne præferencer, men kun inden for de indstillinger, der tilbydes af selve tjenesten.

  2. Uopfordrede promoveringer. Af hensyn til kravene for databeskyttelse, information og cybersikkerhed samt forebyggelse af svindel, forbydes du udtrykkeligt at opslå enhver form for information eller tage kontakt til vores kunder med henblik på at tilbyde eller promovere ydelser, produkter eller muligheder på Sitet.

  3. Anti-svindel- og anti-mobningspolitik. Vi opererer med en nultolerancepolitik over for upassende og svigagtig aktivitet i forbindelse med brugen af Sitet. Hvis du, efter vores skøn alene, findes at have forsøgt at bedrage os og/eller enhver anden bruger af Sitet på nogen vis, forbeholder vi os retten til at suspendere og/eller lukke din konto og/eller forbyde dig at tilgå Sitet i en fastsat eller ubestemt tidsperiode. Vi fraskriver os ansvaret for enhver sådan handling i det omfang den gældende lovgivning tillader.

 8. PARTERNES ØVRIGE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

  1. Håndtering af klager. Forbrugerklager behandles af os via en elektronisk adresse på kontaktadressen (se styk 11.6). Vi sender information vedrørende behandlingen af din klage til Brugerens adresse.

  2. Udenretslig løsning af forbruger-tvister. En instans med kompetence i udenretslige løsninger af forbruger-tvister, som opstår af servicekontrakten, kan findes på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. På adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr kan findes en online tvistløsningsplatform som kan bruges til at løse tvister mellem dig og os under servicekontrakten.

  3. Kontaktpunkt for forbrugere. Et kontaktpunkt under Regulativet (EU) No 524/2013 af Europa Parlamentet og Rådet af den 21 Maj 2013 om online løsning af forbrugertvister og ændrende Regulativ (EC) No 2006/2004 og Direktiv 2009/22/EC (Regulativ om online løsning af forbrugertvister) kan findes på https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Autorisation til at drive virksomhed. Vi er autoriseret til at drive virksomhed under tjekkisk handelslicens. Kontrol over vores aktiviteter udøves af den kompetente tjekkiske myndighed inden for deres kompetenceområde. Tilsyn over området persondatabeskyttelse udøves af tilsynsførende myndighed i det EU-land, hvor du er sædvanligt bosat, arbejder eller stedet for den påståede overtrædelse.

  5. Klager over fejl. Parternes rettigheder og forpligtelser, hvad angår vores ansvar for fejl i services, skal forvaltes under den relevante, generelt gældende lovgivning. Du har ret til at udøve de af dine rettigheder, som er opstået ud af vores ansvar for fejl i services, ved at kontakte os på vores registrerede kontor eller via e-mail på kontaktadressen (se styk 11.6).

  6. Kommunikation mellem parterne. Medmindre andet er aftalt, skal alt korrespondance vedrørende servicekontrakten leveres til den anden part i tekstformat via elektronisk post. Service til dig skal også foretages via elektronisk post til Brugerens Adresse.

 9. Databeskyttelse

  1. Information om behandling af persondata. Vi opfylder vores informationsforpligtelse inden for betydningen af artikel 13 i Europa Parlamentets og Rådets Regulativ 2016/679 om beskyttelse af biologiske personer med hensyn til behandling af persondata og den frie bevægelse af sådan data, og ophæver Direktiv 95/46/EC (“GDPR”) ved hjælp af et specielt dokument angivet som “Information om Behandling af Persondata” (“Privatlivsbekendtgørelse”)

  2. Disse Vilkår for Anvendelse skal læses og fortolkes sideløbende med vores Privatlivsbekendtgørelse, som er tilgængelig her.

 10. Cookies

  1. Værktøj til cookie samtykke. Et specielt værktøj, drevet af en tredjepart, bruges til at indhente dit samtykke og give dig oplysninger relateret til brugen af cookies på Sitet.

 11. VARIGHED AF SERVICEKONTRAKTEN

  1. Tilbagetrækning fra kontrakten. Medmindre der er tale om en sag, hvor kontrakten ikke kan trækkes tilbage, har du, som forbruger, ret til at trække dig tilbage fra servicekontrakten inden for fjorten (14) dage fra dens indgåelse. Til en sådan tilbagetrækning kan du bruge modelformularen, som vi har stillet til rådighed.

  2. Ikrafttrædelse af kontrakten. Servicekontrakten træder i kraft, så snart den er indgået. Servicekontrakten indgås for en ubestemt tidsperiode.

  3. Opsigelse af kontrakten. Du kan opsige servicekontrakten til hver en tid ved de facto at slette Brugerens konto. Du kan også opsige servicekontrakten ved at anmode os om at slette dine personlige data i overensstemmelse med GDPR.

  4. Opsigelse af kontrakten fra vores side. I det tilfælde, at du bryder hvilken som helst af dine forpligtelser under servicekontrakten (inklusiv disse Vilkår for Anvendelse) eller under generelt bindende juridiske bestemmelser eller i andre tilfælde, kan vi opsige servicekontrakten. Opsigelse af servicekontrakten i henhold til denne klausul træder i kraft ved afsendelse af elektronisk post til Brugerens Adresse. Med mindre andet er aftalt, ophører servicekontrakten så snart en sådan opsigelse træder i kraft.

 12. Endelige bestemmelser

  1. Gældende lovgivning. Det forhold, der skabes af kontrakten om levering af tjenesteydelser, er underlagt lovgivningen i Den Tjekkiske Republik.. Valget af lovgivning, som angivet i den foregående sætning, fratager dig ikke den beskyttelse, du har mulighed for ved retsordenens bestemmelser, som er ufravigelige i kontrakten, og som ellers ville gælde i fraværet af valg af lovgivning under bestemmelserne i artikel 6(1) af Regulativ (EC) No 593/2008 fra Europa Parlamentet og Rådet af 17. juni 2008 om gældende lov for kontraktuelle forpligtelser (Rome 1).

  2. Domstolenes kompetence. Vi har accepteret jurisdiktionen og værneting for domstolene i Den Tjekkiske Republik.

  3. Ensidig ændring af Vilkår for Anvendelse. Vi forbeholder os retten til ensidigt at ændre disse Vilkår for Anvendelse i det omfang, det er tilladt under gældende lovgivning, og hvor vi skønner sådanne ændringer til at være baseret på et gyldigt og forsvarligt grundlag. Du vil blive varslet om ændringen via en e-mail leveret til Brugerens Adresse eller via et dialogvindue på Sitet. De ændrede Vilkår for Anvendelse træder i kraft på den dato, der er specificeret i den varsling, som adviseres til dig, det vil sige via e-mail til brugerens adresse eller i et dialogvindue på Sitet, men under ingen omstændigheder før end 30 dage fra den dag, du blev varslet om sådan ændring. Du har ret til at afvise de ændrede Vilkår for Anvendelse, inden de træder i kraft, og i sådanne tilfælde, opsige servicekontrakten. Dette er uden forbehold for bestemmelserne i styk 11.4 i disse Vilkår for Anvendelse.

  4. Samtykke til ændring af Vilkår for Anvendelse. Uden forbehold for Artikel 11.3 i Vilkår for Anvendelse, kan ændringer til Vilkår for Anvendelse også laves efter din udtrykkelige bekræftelse (samtykke). Ved at afgive dit udtrykkelige samtykke til den nye version af Vilkår for Anvendelse, bliver den den nye version en integreret del af servicekontrakten fra den gældende dato. Det udtrykkelige samtykke kan gives via et dialogvindue i Appen eller på anden, passende vis.

  5. Kontraktens tilgængelighed. Servicekontrakten, inklusive Vilkår for Anvendelse, er arkiveret af os i elektronisk format og ikke offentlig tilgængelig.

  6. Vores kontaktdetaljer. Vores kontaktdetaljer er som følger: forsendelses adresse Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tjekkiet, e-mailadresse info@livesport.eu.

  7. Overdragelse af kontrakt. Du er indforstået med, at vi kan overdrage rettigheder og forpligtelser i servicekontrakten til enhver tredjepart, både delvist og i sin helhed.

I Prag på 01.04.2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Bilag nr. 1 til Vilkår for Anvendelse - Forbruger opsigelsesformular

Udfyld venligst denne formular og returnér den til os inden for den lovgivne tidsfrist, såfremt du ønsker at trække dig tilbage fra kontrakten.

Adressat (operatør):

Livesport s.r.o.

Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prag 5

Tjekkiet

personidentifikationsnummer 274 33 722

Du opsiger hermed servicekontrakten indgået d.:
For- og efternavn:
Din bopæl:
Din registrerede e-mail:
Dato:
Din underskrift: (hvis formularen sendes i papirform)